Dr. Marije van Koperen
Onderzoek en Advisering in de Publieke Gezondheid
.

Cuprifère Consult is in 2014 opgericht door Marije van Koperen (1972). Zij is drs. in de Gezondheidswetenschappen en is in 2016 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op 'Evaluation of Integrated Community-wide Intervention Approaches to prevent overweight in children'.

Marije heeft sinds 2003 carriere gemaakt in het vakgebied gezondheidsbevordering in Nederland. Eerst bij de publieksvoorlichting van de stichting Orgaan en Weefseldonatie later als adviseur bij het NIGZ voor GGD'en en gemeenten mbt integraal gezondheidsbeleid. Van 2009 - 2016 heeft zij gewerkt voor de Vrije Universiteit als onderzoeker.

Sinds 2014 is Marije lid van de evaluatie commissie van het wereldwijde community programma van Nestlé, het Nestlé Healthy Kids programma.

Evaluatie van complexe community brede programma's vraagt om het betrekken van belanghebbenden bij alle stappen van het evaluatieproces. Zowel bij het stellen van duidelijke doelen, bij het bepalen van te behalen successen, bij het vaststellen van bronnen en middelen en dataverzameling en analyse. Marije begeleidt GGD-en en gemeenten bij het opzetten en plannen van de programma evaluatie en gebruikt ervaringen uit haar promotieonderzoek en middelen ontworpen met verschillende gemeenten om dit voor elkaar te krijgen.