Dr. Marije van Koperen
Onderzoek en Advisering in de Publieke Gezondheid
.

Van Koperen, T. M., de Kruif, A., van Antwerpen, L., Hendriks, A.-M., Seidell, J. C., Schuit, A. J., & Renders, C. M. (2016). Barriers to and Facilitators of the Evaluation of Integrated Community-Wide Overweight Intervention Approaches: A Qualitative Case Study in Two Dutch Municipalities. International Journal of Environmental Research and Public Health13(4), 390.  

Van Koperen, T. M., Renders, C. M., Spierings, E. J. M., Hendriks, A.-M., Westerman, M. J., Seidell, J. C., & Schuit, A. J. (2016). Recommendations and Improvements for the Evaluation of Integrated Community-Wide Interventions ApproachesJournal of Obesity2016, 2385698.


 


van Koperen, T. M., Wirix, A., Renders, C. M., Schuit, A. J., & Seidell, J. C. (2017). Verspreiding en implementatie van de kennis en eindproducten van het CIAO-onderzoekTijdschrift voor gezondheidswetenschappen95(7-8), 335. 

van Koperen, T. M., Wirix, A. J. G., Renders, C. M., Spierings, E. J. M., Hendriks, A. M., Westerman, M. J., ... Schuit, A. J. (2017). Aanbevelingen voor de evaluatie van de integrale wijkgerichte aanpak van overgewichtTijdschrift voor gezondheidswetenschappen95(7-8), 326. https://mijn.bsl.nl/aanbevelingen-voor-de-evaluatie-van-de-integrale-wijkgerichte-aa/15229860

Storm, I., van Koperen, T. M., van der Lucht, F., van Oers, H., & Schuit, A. J. (2014). Monitoren en evalueren van integraal gezondheidsbeleid. Beleidsonderzoek Online2014(Sept). http://www.beleidsonderzoekonline.nl/tijdschrift/bso/2014/09/Beleidsonderzoek-2014-12

Meer dan 20 experts zijn in november 2013 bij elkaar gebracht om te praten over de noodzaak van een evaluatie raamwerk voor de integrale aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen.

Het verslag van deze bijeenkomst en de uitkomsten ervan zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen in 2014.

Van Koperen TM, Renders CM, Vyth EL, Seidell JC, Schuit AJ. Het Evaluatie Raamwerk voor de Integrale Aanpak van Overgewicht. TSG.  92:2, pp 75-76. 2014

Het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht is een onderzoeksgroep bestaande uit vijf Academsiche Werkplaatsen. Deze werkplaatsen werken samen om grip te krijgen op de werkzame elementen van de integrale aanpak van overgewicht.

Het team van de Vrije Universiteit met Marije van Koperen als hoofdonderzoeker heeft het op zich genomen om zicht en grip te krijgen op geschikte evaluatiemethodieken van de integrale aanpak van overgewicht.

Het design artikel van CIAO is onder leiding van Marije in 2014 gepubliceerd in BMC Obesity.

van Koperen, T. M., van der Kleij, R., Renders, C. M., Crone, M., Hendriks, A. M., van de Gaar, V., ... Jansen, M. M. (2014). Design of CIAO, a research program to support the development of an integrated approach to prevent overweight and obesity in the NetherlandsBMC Obesity1, [5]. 

Klik hier voor de PDF.

EPODE is een Franse wijkgerichtte interventie en een van de eerste in zijn soort die successen lijkt te boeken op het verminderen van overgewicht bij kinderen. 

Door vier vooraanstaande Universiteiten in Europa is onderzoek gedaan naar de EPODE aanpak.

Marije heeft, samen met vooraanstaande wetenschappers van de wetenschappelijke commissie van het EPODE European Network, onderzoek gedaan naar de werkwijze en opzet van EPODE. Maar ook naar de evaluatie methode.  

Het artikel dat dit onderzoek beschrijft is in 2013 verschenen in Obesity Reviews.

"Characterizing the EPODE model: unravelling the past and informing the future"