Dr. Marije van Koperen
Onderzoek en Advisering in de Publieke Gezondheid
.

Verslag expert consultatie 2013 (TSG)

Meer dan 20 experts zijn in november 2013 bij elkaar gebracht om te praten over de noodzaak van een evaluatie raamwerk voor de integrale aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen.

Het verslag van deze bijeenkomst en de uitkomsten ervan zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen in 2014.

Van Koperen TM, Renders CM, Vyth EL, Seidell JC, Schuit AJ. Het Evaluatie Raamwerk voor de Integrale Aanpak van Overgewicht. TSG.  92:2, pp 75-76. 2014